Kaos Bola

Thursday, September 23, 2010

RANTAMAN UPOCORO PAWIWAHAN DHAUPIPUN

Rr. ...
Bp/Ibu ....
Ngenden Rt.../Rw.... Banaran,Grogol
Sukoharjo

Kaliyan

Bg. ....
Bp/Ibu ....
Blagung Rt./Rw. Simo, Boyolali

A. IJAB


Dinten : Minggu Pon
Suryo Kaping : 25 Februari 2007
Wanci Jam : 07.00 WIB
Manggen Ing : Ngenden Rt .../..., Banaran Grogol Sukoharjo

B. UPACARA PANGGIH

Dinten : Minggu Pon
Suryo Kaping : 25 Februari 2007
Wanci Jam : 09.30 WIB
Manggen Ing : Ngenden Rt .../..., Banaran Grogol Sukoharjo

Jam Lampahing Upacara
09.10 Sedoyo poro hamong tamu dipun suwun samoun rawuh.
Sedoyo panenggo kado sampun samedya.
Ingkang nenggo kado : 1.Yualiana Dewi Pratiwi
2. Srihandayan
3. Arwini Suprapti
4. Arliya Vega Loviana
5. Rika Nur Endah Sari
09.45 Panganten putrid mijil saing panti busono
Dipun kanthi : 1.
2.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...