Kaos Bola

Thursday, September 23, 2010

Ingkang Nampi

Ingkang nampi : Bp Katiyo
Ka apit : 1. Bp. Cipto Wiryono
2. Bp. Hadi Santoso

Pambagyo harjo : Bp. Haryono
Ka apit : 1. Bp. Darmawan
2. Bp. Sigit Brusliyanto

Nenggo kado : 1. Yualiana Dewi Pratiwi
2. Srihandayan
3. Arwini Suprapti
4. Arliya Vega Loviana
5. Rika Nur Endah Sari

.

Patah : 1. Andre Febri Ariadi
2. Yoko Wawan Stiawan

Nganti Penganten : 1. Ika Wedya Rini
Bade Medal 2. Eni Sriwahyuti


IJAB :

Dinten : Minggu Pon
Suryo Kaping : 25 Februari 2007
Wanci Jam : 07.00 WIB
Manggen Ing : Ngenden ....., Banaran Grogol Sukoharjo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...